1. predmet – SLOVENŠČINA

pisni izpit: 60 točk

ustni izpit: 40 točk

  1. izpitna pola: razčlemba neumetnostnega besedila, 60 minut.
  2. izpitna pola: interpretacija umetnostnega besedila ali odlomka umetnostnega besedila, 60 minut.

Glasno branje umetnostnega besedila.

Vodena interpretacija prebranega besedila.

Strukturirana jezikovna naloga ob krajšem neumetnostnem besedilu.