Razred, razrednik in skrbnik v šol. letu 2017/18

Razred

Program

Razrednik/

razredničarka

Skrbnik/

skrbnica

Št. dijakov

1. A

SSI, TEHNIK RAČ.

Andreja Čelan

Darko Šeruga

30 (3 ž)

1. B

SSI, ELEKTROTEHNIK/ TEHNIK
RAČ.

Nina Kokol

Marjan Čeh

15+15

1. Č

SSI, TEHNIK MEHATRONIKE

Damijan Samoljenko

David Drofenik

29

1. DE

SPI, ELEKTRIKAR

Mirko Sušec

/

15

1. DM

SPI, MEHATRONIK OPERATER

Sandi Rihtarič

Marina Krajnc

23 (1 ž)

2. A

SSI, TEHNIK RAČ.

Dolores Ženko

Bojan Ploj

27

2. B

SSI, TEHNIK RAČ.

Leonida Arsić

Franc Lozinšek

24

2. C

SSI, ELEKTROTEHNIK

Bojan Terbuc

Franc Šabeder

24 (1 ž)

2. Č

SSI, TEHNIK MEHATRONIKE

Mojca Patekar

Zoltan Sep

24

2. D

SPI, ELEKTRIKAR/ MEHATRONIK
OPERATER

Katarina Zorko

Bruno Lubec

15+5

3. A

SSI, TEHNIK RAČ.

Monika Čeh

/

28 (1 ž)

3. C

SSI, ELEKTROTEHNIK/TEH. RAČ.

Breda Vuser

Nataša Vidovič

15+11

3. Č

SSI, TEHNIK MEHATRONIKE

Radovan Aćimović

/

19

3. D

SPI, ELEKTRIKAR/ MEHATRONIK
OPERATER

Mirjana Šeruga

Miran Meznarič

16+5

4. A

SSI, TEHNIK RAČ.

Bogdana Hacin

Franc Vrbančič

30

4. B

SSI, TEHNIK RAČ.

Nataša G. Krepfl

/

23 (5 ž)

4. C

SSI, ELEKTROTEHNIK

Iris Mlakar

Josip Pečar

18

4. Č

SSI, TEHNIK MEHATRONIKE

Iztok Milošič

Marjan Bezjak

26 (1 ž)

4. F

PTI, ELEKTROTEHNIK

Branko Šešerko

Slavko Murko

27

5. F

PTI, ELEKTROTEHNIK

Ljudmila Ćajić

/

15

 

 

 

 

 

SKUPAJ

20 oddelkov

480 (12 Ž)

*ž– ženske