IZPITNI RED

Pravila poteka pisnega in ustnega izpita POM: Pravila poteka pisnega in ustnega izpita.

PISNI IZPIT 

Izvleček izpitnega reda iz zakonodaje: IZVLEČEK IZPITNEGA REDA – PISNI IZPIT.

USTNI IZPIT

Izvleček izpitnega reda iz zakonodaje: IZVLEČEK IZPITNEGA REDA – USTNI IZPIT.

OPOZORILO!

Upoštevajte izpitni red za poklicno maturo, posebej:

 

ŠMK POM