SEZNAM DOVOLJENIH PRIPOMOČKOV ZA PISNE IZPITE

 

PREDMET DOVOLJENI PRIPOMOČKI IN DODATNO GRADIVO
SLOVENŠČINA nalivno pero ali kemični svinčnik
MATEMATIKA nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirka, numerično žepno računalo brez grafičnega zaslona in možnosti simbolnega računanja, šestilo, trikotnik (geotrikotnik), ravnilo, kotomer
ANGLEŠČINA nalivno pero ali kemični svinčnik, enojezični in dvojezični slovar
NEMŠČINA nalivno pero ali kemični svinčnik, enojezični in dvojezični slovar
RAČUNALNIŠTVO nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirka, računalo brez grafičnega zaslona in možnosti računanja s simboli
ELEKTROTEHNIKA nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirka, računalo brez grafičnega zaslona in možnosti računanja s simboli, dva lista z enačbami
MEHATRONIKA nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirka, računalo brez grafičnega zaslona in možnosti računanja s simboli, dva lista s formulami

Opombe: korekturna sredstva ter vnos ročnih ur in mobilnih telefonov v izpitne prostore niso dovoljeni.