Prijave na spomladanski rok poklicne mature 2022

29. marec 2022Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi v spomladanskem izpitnem roku (prijavnica)
18. maj 2022Zadnji  rok za naknadne prijave iz upravičenih razlogov (prijavnica + prošnja z dokazili)  
24. maj 2022Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature (odjavnica)

Kandidati, ki boste prvič opravljali poklicno maturo morate oddati:

  • prijavnico (sami natisnete),
  • fotokopijo osebnega dokumenta s sliko,
  • fotokopijo spričevala 3. letnika (priskrbi tajnica ŠMK),
  • fotokopijo spričevala 4. letnika (priskrbi tajnica ŠMK),
  • fotokopijo spričevala o opravljenem poklicnem tečaju (tisti ki ste opravljali poklicni tečaj),
  • fotokopijo maturitetnega spričevala oz. obvestila o uspehu, če boste uveljavljali ocene določenih predmetov s splošne ali poklicne mature.

Kandidati, ki boste v tem roku opravljali popravne izpite ali izboljševali ocene, boste oddali samo izpolnjeno prijavnico.

Prijave lahko oddate v času govorilnih ur tajnici ŠMK PM prof. Kokol v kabinetu 111 na Vičavi.

Potek spomladanskega roka poklicne mature 2022

Spomladanski rok poklicne mature (pisni izpiti) se prične v soboto 28. maja 2022.

Pisni izpiti bodo potekali po naslednjem razporedu:

sobota, 28. maj 2022:ANGLEŠČINA
ponedeljek, 30. maj 2022:SLOVENŠČINA
sobota, 4. junij 2022:MATEMATIKA
torek, 7. junij 2022: NEMŠČINA
četrtek, 9. junij 2022: ELEKTROTEHNIKA, RAČUNALNIŠTVO, MEHATRONIKA

Pisni izpiti se pričnejo ob 9.00. Kandidati morajo biti vsaj 20 minut pred pričetkom pisanja pred izpitnim prostorom (8.40).

Abecedni razporedi po prostorih bodo objavljeni na dan izpita najkasneje 1 uro pred začetkom pisnih izpitov na oglasni deski šole. Sedežni red bo objavljen tudi pri vhodu v izpitni prostor.

Zaradi identifikacije mora imeti kandidat na izpitu osebni dokument s fotografijo, ki ga pred začetkom izpita položi na rob mize. Identifikacijo kandidatov opravi nadzorni učitelj. Če kandidat dokumenta nima, nadzorni učitelj to zabeleži v zapisnik, identifikacija pa se opravi najkasneje v 24 urah po začetku izpita. Če se identifikacija ne opravi v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da se kandidat izpita iz neupravičenih razlogov ni udeležil.

Kandidati imajo pri izpitu le dovoljene pripomočke, dovoljene s predmetnim izpitnim katalogom.

Kandidati v izpitnem prostoru ne smejo imeti pripomočkov, kot je mobitel ali druge prenosne elektronske komunikacijske naprave. Kandidati v izpitni prostor ne smejo vnašati ročnih ur. Ročne ure se od poklicne mature 2015 dalje štejejo kot nedovoljen pripomoček.

DOVOLJENI PRIPOMOČKI NA PISNEM IZPITU:

SLOVENŠČINA – nalivno pero ali kemični svinčnik

ANGLEŠČINA – nalivno pero ali kemični svinčnik ter enojezični in dvojezični slovar

MATEMATIKA – nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirko, numerično žepno računalo brez grafičnega zaslona in možnosti simbolnega računanja, šestilo, trikotnik (geotrikotnik), ravnilo

NEMŠČINA – nalivno pero ali kemični svinčnik in slovar

ELEKTROTEHNIKA – nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirka, numerično žepno računalo brez grafičnega zaslona in brez možnosti simbolnega računanja

RAČUNALNIŠTVO – nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirko ter numerično žepno računalo brez grafičnega zaslona in možnosti simbolnega računanja

MEHATRONIKA – nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirko, ravnilo ter numerično žepno računalo brez grafičnega zaslona in možnosti simbolnega računanja

Dijaki, ki ne izpolnjujejo pogojev za pristop k poklicni maturi, nimajo pravice opravljati preizkusov in tudi niso razporejeni.

 

USTNI IZPITI IN ČETRTI PREDMET POKLICNE MATURE BODO POTEKALI OD 13. DO 22. JUNIJA 2022.

Razporedi ustnih izpitov bodo objavljeni najkasneje 3 dni pred začetkom izpitov na oglasni deski šole.

 

Seznanitev z rezultati spomladanskega roka poklicne mature 2022

Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi bo v sredo, 6. julija 2022.

Zadnji rok za vložitev pisne zahteve za vpogled v izpitno dokumentacijo je 9. julij 2022.

Ponedeljek, 11. julij 2022: seznanitev kandidatov z uspehom pri posameznem izpitu splošne mature.

 

Nina Kokol, tajnica ŠMK PM