Šolo sestavlja kolektiv z 42 zaposlenimi, ki stremijo k novemu znanju in vnašajo novitete na svojih predmetnih področjih. Veliko truda, energije in sredstev smo vložili in še vlagamo v sodobne učilnice, laboratorije in opremo.
Zavedamo se, da le nenehno vlaganje v novitete zagotavlja prihodnost. Znanje je največji kapital, zato znanje, ki nas bogati, z veseljem prenašamo na mlade generacije.

Rajko Fajt, univ. dipl. inž.

ravnatelj