KOLEDAR POKLICNE MATURE V ŠOLSKEM LETU 2021/22

ZIMSKI IZPITNI ROK

1. – 15. februar 2022

Dan Datum Aktivnosti
Petek 3. december 2021 Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli na zimski rok PM 2021.
Sobota 22. januar 2022 Zadnji rok za naknadno prijavo k PM iz upravičenih razlogov na šoli.
Petek 28. januar 2022 Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov od POM na šoli.
Torek 1. februar 2022 SLOVENŠČINA – pisni izpit.
Sreda 2. februar 2022 MATEMATIKA – pisni izpit.
Sreda 2. februar 2022 ANGLEŠČINA – pisni izpit.
Sreda 2. februar 2022 NEMŠČINA – pisni izpit.
Četrtek 3. februar 2022 DRUGI PREDMET: računalništvo, elektrotehnika ali mehatronika – pisni izpit.
 
Od 4. februarja do 15. februarja 2022 so ustni izpiti in 4. predmet.

 

 

 

 

Ponedeljek, 7. marec 2022: Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi ter podelitev obvestil in spričeval.

Zadnji rok za vložitev pisne zahteve po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli: 10. 3. 2022.

 

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK

28. maj – 22. junij 2022

 Dan Datum Aktivnosti
Četrtek 30. september 2021 Rok za prijavo kandidatov za 5. predmet SM, ki želijo v tekočem šolskem letu na gimnaziji opravljati praktičen del izpita; predprijava k predmetu splošne mature (prijave pri tajnici SM na izbrani gimnaziji).
Četrtek 30. september 2021 Zadnji rok za oddajo prijavnice za 4. predmet POM tajnici ŠMK.
Ponedeljek 15. november 2021 Zadnji rok za oddajo predprijav k poklicni maturi ter oddaja vlog za uveljavljanje pravic KPP. Rok za oddajo predprijave k predmetu splošne mature.
Torek 29. marec 2022 Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli na spomladanski rok POM in prijavo k izpitu iz maturitetnega predmeta SM v spomladanskem izpitnem roku.
Sreda 20. april 2022 Zadnji rok za oddajo čistopisa poročila o izvedbi 4. predmeta POM tajnici ŠMK.
Sreda 18. maj 2022 Zadnji rok za naknadno prijavo k POM iz upravičenih razlogov na šoli.
Torek 24. maj 2022 Zadnji rok za pisno odjavo od POM na šoli in rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje POM (dokazila si pridobi tajnica ŠMK iz e-asistenta) in predmeta SM (fotokopiji spričeval, ki jih je potrebno izročiti tajnici ŠMK na gimnaziji).
Sobota 28. maj 2022 ANGLEŠČINA- pisni izpit.
Ponedeljek 30. maj 2022 SLOVENŠČINA- pisni izpit.
Sobota 4. junij 2022 MATEMATIKA- pisni izpit.
Torek 7. junij 2022 NEMŠČINA- pisni izpit.
Četrtek 9. junij 2022 DRUGI PREDMET: računalništvo, elektrotehnika ali mehatronika   – pisni izpit.
 
Od 13. junija do 22. junija 2022 ustni izpiti in 4. predmet.    

Opomba: V skladu s šolskim koledarjem, lahko šola le izjemoma organizira ustne izpite 4. 6. in 11. 6. 2022.

Sreda, 6. julij 2022: Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi in podelitev spričeval.

Zadnji rok za vložitev pisne zahteve po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli: 9. 7. 2022.

Ponedeljek, 11. julij 2022: Seznanitev kandidatov z uspehom pri posameznem izpitu splošne mature.

 

JESENSKI IZPITNI ROK

24. avgust – 3. september 2022

Dan Datum Aktivnosti
Četrtek 7. julij 2022 Zadnji rok za prijavo kandidatov k poklicni maturi na šoli.
Nedelja 14. avgust 2022 Zadnji rok za naknadno prijavo k POM iz upravičenih razlogov.
Sreda    17. avgust 2022 Zadnji rok za oddajo poročila o izvedbi 4. predmeta PM tajnici ŠMK.
Sobota 20. avgust 2022 Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli in predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje POM (dokazila si pridobi tajnica ŠMK iz e-asistenta) oz. predmeta SM.
Sreda 24. avgust 2022 SLOVENŠČINA- pisni izpit.
Četrtek 25. avgust 2022 MATEMATIKA- pisni izpit.
Sobota 27. avgust 2022 ANGLEŠČINA- pisni izpit.
Sobota 27. avgust 2022 NEMŠČINA- pisni izpit.
Sreda 31. avgust 2022 DRUGI PREDMET: računalništvo, elektrotehnika ali mehatronika  – pisni izpit
 
Od 24. avgusta do 3. septembra 2022 so ustni izpiti in 4. predmet.

Petek, 9. september 2022: Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi ter podelitev spričeval.

Zadnji rok za vložitev pisne zahteve po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli: 12. 9. 2022.

 

pripravila: Nina Kokol, prof., Rajko Fajt, univ. dipl. inž.,
tajnica ŠMK za POM predsednik ŠMK za POM