Področje poklicne mature ureja Pravilnik o poklicni maturi in drugi zakonski predpisi, ki so objavljeni na spletni strani Državnega izpitnega centra. Tu so objavljeni tudi:

Izvajanje mature za kandidate s posebnimi potrebami določa Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami. Kandidat s posebnimi potrebami prijavi priloži izpolnjen obrazec Uveljavljanje pravic kandidata/-ke s posebnimi potrebami pri opravljanju mature.

Pomembne povezave: