Prilagoditve pri ustnih izpitih poklicne mature 2022 

Seznam vsebin, ki se ne bodo ocenjevale na ustnih izpitih poklicne mature 2022 iz nabora vprašanj pri predmetih:

SLOVENŠČINA

RAČUNALNIŠTVO

MEHATRONIKA

ELEKTROTEHNIKA

MATEMATIKA

NEMŠČINA

ANGLEŠČINA

 

Seznam izpitnega gradiva (nabor vprašanj)

1. PREDMET: SLOVENŠČINA

Nabor vprašanj za ustni izpit poklicne mature – SLOVENŠČINA

Izpitni katalog in primeri izpitnih pol iz minulih let – SLOVENŠČINA

 

2. PREDMET: MEHATRONIKA ali ELETROTEHNIKA ali RAČUNALNIŠTVO

Nabor vprašanj za ustni izpit poklicne mature  – MEHATRONIKA

Izpitni katalog in primeri izpitnih pol iz minulih let – MEHATRONIKA

Nabor vprašanj za ustni izpit poklicne mature – ELEKTROTEHNIKA

Izpitni katalog in primeri izpitnih pol iz minulih let – ELEKTROTEHNIKA

Nabor vprašanj za ustni izpit poklicne mature – RAČUNALNIŠTVO_IEKI

Nabor vprašanj za ustni izpit poklicne mature – RAČUNALNIŠTVO_NPPB

Nabor vprašanj za ustni izpit poklicne mature – RAČUNALNIŠTVO_NRSA

Nabor vprašanj za ustni izpit poklicne mature – RAČUNALNIŠTVO_UPN

Nabor vprašanj za ustni izpit poklicne mature – RAČUNALNIŠTVO_VISO

Izpitni katalog in primeri izpitnih pol iz minulih let – RAČUNALNIŠTVO

 

3. PREDMET: MATEMATIKA ali ANGLEŠČINA ali NEMŠČINA

Nabor vprašanj za ustni izpit poklicne mature – MATEMATIKA

Učne situacije za ustni izpit poklicne mature – MATEMATIKA

Izpitni katalog in primeri izpitnih pol iz minulih let – MATEMATIKA

Nabor vprašanj za ustni izpit poklicne mature – NEMŠČINA

Izpitni katalog in primeri izpitnih pol iz minulih let – NEMŠČINA