Predstavitev projekta Erasmus+

Že vrsto let potekajo na Šolskem centru Ptuj in tako tudi na Elektro in računalniški šoli mednarodne izmenjave v okviru projektov Erasmus +.

Erasmus + je program evropskega sodelovanja na področju izobraževanja, usposabljanja mladih in športa, ki jim omogoča številne aktivnosti.

Da Barcellona a Londra, gli studenti torinesi in viaggio con Erasmus: "Non  ci facciamo spaventare" - Study in Torino (it)

Mladi, ki so vključeni v strokovno izobraževanje, tako pridobijo prve delovne izkušnje v tujini, poklicne kompetence ter razvijajo podjetnost. Prav tako zboljšajo jezikovno znanje, pridobijo samozavest, spoznajo nove kulture ter način življenja v tujini in še bi lahko naštevali.

Naši dijaki nabirajo ključne kompetence vseživljenjskega učenja in mednarodne kompetence v številnih deželah Evropske unije: na Poljskem, Irskem, Portugalskem, Finskem, v Avstriji, Nemčiji in do lani tudi v Združenem kraljestvu. V letošnjem šolskem letu smo oz. še imamo načrt izpeljati nekaj mobilnosti (spomladi, poleti), zaradi vseh težav s corona virusom pa bomo to poskušali izvesti bližje Sloveniji, in sicer v Avstriji, Srbiji ter na Hrvaškem.

Na mobilnost se lahko prijavijo dijaki 3. letnikov. V tujini dijaki preživijo dva do tri tedne. Spremljajo jih učitelji spremljevalci. V tem času se udeležijo delovnega procesa v podjetjih, kjer so do sedaj pokazali visoko mero odgovornosti in zmožnost uporabe pridobljenega znanja ter veščin v različnih situacijah. Takšna mobilnost njihovemu izobraževanju ali delu doma prinaša dodano vrednost.

Prav tako pa dijaki in učitelji, ki so se udeležili mobilnosti, s pomočjo predstavitev, objav v medijih in na spletnih straneh, prenašajo pridobljeno znanje na ostale dijake oz. sodelavce.

Ob zaključku mobilnosti prejmejo dijaki certifikat, ki je v tujini, sedaj pa že tudi pri slovenskih delodajalcih, vedno bolj iskan dokument ob prijavi na delovno mesto.

V današnjem delovnem svetu delodajalci pri svojih kandidatih za delo vedno bolj iščejo lastnosti in spretnosti, kot so radovednost, sposobnost reševanja problemov, strpnost in samozavest ter mednarodne izkušnje, kar pa naši dijaki zagotovo prinašajo s sabo na delo.

Mobilität Programmländer | Nationalagentur Erasmus+

 

 

 

V šolskem letu 2018/19 bomo izvedli naslednje mobilnosti:

V šolskem letu 2019/20 bomo izvedli naslednje mobilnosti:

Koordinatorica Erasmus +: Simona Kotnik, mail: simona.kotnik@scptuj.si

Koordinatorica na šoli: Monika Čeh, mail: monika.ceh@scptuj.si

 

Pravila o izbiri dijakov za opravljanje praktičnega pouka v tujini

Naloge dijaka

      motiviranost, želja, pripravljenost na nove izzive,

      resnost,

      udeležba pri načrtovanju mobilnosti, zavzeta priprava na mobilnost,

      vestno opravljanje dela,

      spoštovanje šolskega reda,

      promocija šole in države,

      sodelovanje pri aktivnostih v povezavi s PUD-om doma (priprava primerjave, predstavitve,…),

      napisati dnevnik o opravljeni praksi,

      napisati končno poročilo o mobilnosti,

      individualne naloge s področja geografske, kulturne gospodarske , … značilnosti države gostiteljice,

      razširjanje rezultatov (priprava predstavitve, sprotno pisanje dnevnika, objavljanje na FB, spletni strani šole, sodelovanje z mediji, ureditev oglasne deske v šoli, …).

Motivacijsko pismo

      Napisano v slovenščini in angleščini/nemščini

      Motivacijsko pismo naj vsebuje:

     tvoje osebne podatke,

     katero destinacijo si želiš in zakaj,

     kakšna so tvoja pričakovanja, kaj želiš doseči, se naučiti,…

     kratko opiši svoje izkušnje s potovanji,

     kako boš izkušnje in znanje prenesel na svoje sošolce,

     obrazloži, zakaj si ravno ti prava izbira za mednarodno mobilnost,

     kaj so tvoje najboljše kvalitete in veščine,

     kako boš zastopal šolo.

PRIJAVI SE!!!