2. predmet – ELEKTROTEHNIKA

pisni izpit: 60 točk

ustni izpit: 40 točk