2. predmet – MEHATRONIKA

pisni izpit: 60 točk

ustni izpit: 40 točk