2. predmet – RAČUNALNIŠTVO

pisni izpit: 60 točk

ustni izpit: 40 točk