3. Predmet – MATEMATIKA

pisni izpit: 70 točk

ustni izpit: 30 točk

Ena izpitna pola: 11 krajših nalog in 3 sestavljene naloge, od katerih kandidat izbere in reši dve.