3. predmet – NEMŠČINA

pisni izpit: 60 točk

ustni izpit: 40 točk

  1. izpitna pola: bralno razumevanje, 60 minut.
  2. izpitna pola: zmožnost pisnega sporočanja, 60 minut.