Kaj bo (je) v šoli

Ker danes ne gre brez informacijske tehnologije, se boste  že v prvem letniku seznanili z uporabo računalnika in računalniških orodij, ki jih boste pozneje potrebovali v poklicu, kot so:  programi za dokumentiranje MS Word, Excel, in programi za elektrotehniško načrtovanje.

V učilnicah za teorijo boste pridobivali teoretična znanja,  izvedeli boste kako stvari delujejo, na kaj morate paziti pri delu in kako uporabljamo orodja, instrumente in naprave. 

Najprej se boste na strokovnem področju srečali z enostavnimi enosmernimi vezji in merjenji električnih veličin, nato sledijo še izmenična vezja z meritvami.

Ugotavljali boste napake na električnih elementih in se nato naučili napake tudi odpraviti. 

Naučili se boste označevati, izbirati in montirati elemente električnih instalacij, nato še nastaviti  in spreminjati parametre naprav in sistemov instalacij.  

Elektrikarji se boste odločali med tremi možnimi »specializacijami« kot jim na kratko rečemo. Imenujejo se »poklicna kvalifikacija«. Te  so: monter elektroenergetskih inštalacij, elektronik – avtomatik ali monter pametnih inštalacij

Na področju avtomatike boste uporabljali in programirali mikrokrmilnike ter izvedli realizacijo enostavnejših avtomatiziranih sistemov.

Področje pametnih instalacij, pa zajema dokumentiranje, označevanje in priključevanje. Učili se boste tudi parametriranja ( lahko rečemo tudi programiranja ), preverjanja delovanja in odpravljanja napak na pametnih instalacijah.

Nato se boste srečali z modulom  »električni stroji in naprave«. Tu boste montirali, priključevali in zaganjali električne stroje in naprave. Ugotavljali in odpravljali boste okvare, se naučili kako se  preizkušajo in vzdržujejo električni stroji, ter se naučili upoštevati načela varnega dela.  

Srečali pa se boste tudi z obnovljivimi viri energije, kjer se boste naučili ovrednotiti pomen učinkovite rabe energije ( torej ali se bolj splača ogrevanje na drva ali na toplotno črpalko).

Spoznali pomen, učinkovitost in rabo sončnih elektrarn, sončnih kolektorjev, toplotnih črpalk. Znali pa boste tudi svetovati k pravilni rabi biomase.

Zaključek izobraževanja:

Ob koncu pouka v šoli in pri delodajalcih je zaključni izpit. To je izdelek ali storitev iz strokovnega področja in izpit iz slovenskega jezika.  

Če boste ugotovili, da je tehnika in elektrotehnika prava usmeritev in si boste želeli še več znanja, potem lahko nadaljujete s šolanjem v »poklicno-tehniškem izobraževanju (PTI) še dve leti in po opravljeni poklicni maturi pridobite naziv elektrotehnik.

Do poklica pa lahko pridete le z lastni delom, mi vam bomo pa pomagali najti tista znanja, ki vas zanimajo.

[doc id=1733]