V šoli     

Elektrotehnika je zelo široko področje, zato se boste morali odločiti ali boste svoje znanje in delo gradili na »šibkem toku« ali na »jakem toku«. Odločiti se boste morali če boste upravljali, popravljali ali načrtovali elektronske naprave (to je smer in pridobljena poklicna kvalifikacija sistemski elektronik-avtomatik), ali močnostne naprave (to je poklicna kvalifikacija sistemski elektroenergetik).

Na Vičavi 1  se začne vaša strokovna pot. V učilnicah za teorijo boste pridobivali teoretična znanja,  izvedeli boste kako stvari delujejo, na kaj morate paziti pri delu in kako uporabljamo orodja, instrumente in naprave. 

Ker danes ne gre brez informacijske tehnologije, se boste  že v prvem letniku seznanili z uporabo računalnika in računalniških orodij, ki jih boste pozneje potrebovali v poklicu. To so:  programi za dokumentiranje MS Word, Excel, in drugi programi za elektrotehniško načrtovanje.

Najprej se boste na strokovnem področju srečali z enostavnimi enosmernimi vezji in merjenji električnih veličin, nato sledijo še izmenična vezja z meritvami. Uporabljali boste programe za simulacijo in dokumentiranje električnih vezij. Ugotavljali boste napake na električnih elementih in se nato naučili napake tudi odpraviti. 

Naučili se boste označevati, izbirati in montirati elemente električnih instalacij, nato še nastaviti  in spreminjati parametre naprav in sistemov instalacij.  

Pri modulu  »električni stroji in naprave«  boste montirali, priključevali in zaganjali električne stroje in naprave. Ugotavljali in odpravljali boste okvare, se naučili kako se  preizkušajo in vzdržujejo električni stroji, ter se naučili upoštevati načela varnega dela. 
Na področju avtomatike boste uporabljali in programirali mikrokrmilnike ter izvedli realizacijo enostavnejših avtomatiziranih sistemov. 

Sistemski elektroniki-avtomatiki  se v zadnjih dveh letih izobraževanja srečate še z zgradbo, delovanjem in uporabo mikroprocesorja.

Spoznate programski jezik “C” za programiranje  mikrokrmilnikov.  Analizirate tudi delovanje komponent mikroprocesorskega sistema.  

Po načrtu boste znali sestaviti in izračunati enostavnejša elektronska vezja. Na primer napajalnike, elektronske sklope za vklop motorjev, ojačanje signalov, uporaba operacijskih ojačevalnikov in podobno. 

Elektrotehniki pa se učite tudi o razliki med krmiljenjem in regulacijo; spoznate princip regulacijske zanke; razumete delovanje in lastnosti osnovnih vrst regulatorjev in jih znate uporabiti v preprostih primerih.

Načrtujete, sestavljate in zaganjate tudi avtomatske industrijske linije z električnimi, mehanskimi, pnevmatskimi in hidravličnimi komponentami. 

Obdelali boste tudi prenos in zapis signalov, kjer se najdejo omrežja (internet, eternet), komunikacijske povezave med senzorji in krmilniki, radijski signali in tudi naprave za zapis in reprodukcijo, kot so spominske kartice, USB pomnilniki in drugo. 

Izostalo ne bo niti področje pametnih instalacij in področje elektromotornih pogonov.

Zaključek izobraževanja:

po končanem štiriletnem izobraževanju boste opravljali poklicno maturo, ki zajema štiri predmete. Obvezna je slovenščina, med matematiko in tujim jezikom pa boste lahko izbirali. Opravljali boste še izpit iz strokovnih predmetov  in na koncu izdelali nalogo ali storitev iz strokovnega področja (poklicna matura – 4 izpitna enota).

Do poklica lahko pridete le z lastni delom, mi vam bomo pa pomagali najti tista znanja, ki vas zanimajo.

[doc id=1746]

[doc id=1741]