Elektro in računalniška šola Ptuj

OE Elektro in računalniška šola Ptuj,
Volkmerjeva cesta 19,
2250 Ptuj,
Slovenija.

tel.: +386 2 787 1 800
fax: +386 2 787 17 11
e-pošta: vera.janzekovic@scptuj.si