Letni delovni načrt (LDN) je obvezen dokument vsake šole.Glavne vsebine  letnega delovnega načrta ERŠ so:

Prenesi priponke: 

LDN 2021-2022