V ŠOLI

»KAJ VSE SE BO DOGAJALO OZ. ČESA SE BOSTE NAUČILI?«

Seznanite se z računalniškimi programi za urejanje podatkov, dokumentacije in ustvarjanje predstavitev projektov; tako spoznate MS Word, Excel in PowerPoint. V okviru modula tehniško komuniciranje v poklicu spoznate terminologijo, strokovno literaturo, predpise in standarde za izdelavo tehnološke in tehnične dokumentacije.

Osnovne pojme, zakonitosti in medsebojne vplive elektrotehničnih komponent zajemata modula izdelava električnih tokokrogov in enosmerni električni tokokrogi.

Pri teoretičnem delu na strokovnem področju se pri modulih elementi konstrukcij seznanite z mehanskimi sklopi in njihovimi osnovnimi zakonitostmi. Pri tem modulih osvojite znanja o merilnih in kontrolnih postopkih in napravah, ki se uporabljajo pri izdelavi in montaži konstrukcij.

Prav tako osvojite znanja o obremenitvah in funkcijah strojnih elementov. Pri modulu električni sklopi osvojite lastnosti in zakonitosti izmeničnih tokokrogov. Naučite se povezovati električne komponente in izračunati ter izmeriti veličine v izmeničnih električnih tokokrogih. Operaterji osvojite delo z osnovnimi električnimi elementi, orodji in materiali, prav tako z meritvami vključite diagnostiko električnih vezij.

Pri modulu mehatronski sistemi se naučite sestavljati enostavne pnevmatske sisteme, vzdrževati pnevmatske in hidravlične sisteme, spoznate zgradbo in izvedbo elektronskih, mehatronskih in informacijskih komponent.

Pri modulu proizvodni procesi spoznate principe delovanja proizvodnih celic kot sklop resursov, skladišča in dokumentacijo pri izdelavi določenih izdelkov.

Osvojite znanja s področja obnovljivih virov energije, vzdrževanja in popravila mehatronskih sistemov, priklopov električnih motorjev ter pripravo izdelka v tehniki, ki je vodilo za zaključni izpit.

ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA

Dijaki poklicnega izobraževanja svoje šolanje zaključite s predstavitvijo in zagovorom zaključnega izdelka.

Po zaključenem izobraževanju vam Elektro in računalniška šola ponuja možnost nadaljevanja šolanja v poklicno-tehniškem izobraževanju (PTI-programu), v smeri elektrotehnik.

[doc id=1736]