1. Ali je srednja šola zahtevna?

Srednja šola je namenjena običajnemu otroku, kar pomeni, da ni tako zahtevna. Če sproti opravljaš obveznosti, da se ti ne nakopičijo, in če imaš učne navade, ne boš imel težav. Najpomembneje pa je, da imaš interes, da te področje, za katerega si se odločil, zares zanima. V tem primeru zate ni ovir in zate srednja šola ne bo prezahtevna.

  1. Koliko točk moram imeti, da se lahko vpišem na vašo šolo?

Če na šoli ni omejitve vpisa, ne gledamo na to, koliko točk ima prijavljeni kandidat. Pomeni, da moraš imeti le uspešno zaključen 9. razred osnovne šole.

  1. Ali lahko podjetje za opravljanje prakse poiščem sam?

Delodajalca, pri katerem bi želel opravljati praktično usposabljanje z delom (PUD, ) si lahko poiščeš tudi sam, vendar organizator PUD-a na šoli presodi, če je to delovno mesto zate ustrezno.

  1. Ali bo omejitev vpisa?

Na Elektro in računalniški šoli ŠC Ptuj smo imeli omejitev vpisa le enkrat. V šolskem letu 2009/10 se je v program tehnik mehatronike prijavilo več kandidatov, kot smo imeli razpisanih mest. Od takrat poskušamo v dogovoru z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport oblikovati oddelke prvih letnikov tako, da lahko vpišemo vse učence, ki izberejo naše programe ter jih kombiniramo. To pomeni, da si lahko v razredu s sošolci, ki so izbrali drug program na šoli (npr. elektrotehniki in tehniki mehatronike so skupaj v razredu).

  1. Kje se lahko zaposlim?

To je odvisno od programa, ki ga zaključiš, in poklica, ki ga pridobiš. Glede na to, da podjetjem v naši okolici »kronično« primanjkuje tehničnih kadrov, z zaposlitvijo ne boš imel težav. Več lahko prebereš pri opisih poklicev.

  1. Ali so na vaši šoli tudi dekleta?

Da, na naši šoli se izobražujejo tudi dekleta, saj so vsi poklici primerni tudi zanje. Želeli bi si jih več, saj so v razmerju, npr. 470 fantov in 10 deklet.

  1. A lahko po elektro in računalniški šoli študiram?

Seveda, po končani poklicni maturi se lahko izobražuješ na višješolskih in visokošolskih programih ter na vseh univerzah v Sloveniji. Z dodatnim maturitetnim predmetom pa lahko nadaljuješ šolanje v svoji smeri tudi na univerzitetnih smereh.

  1. Kakšna je razlika med triletnim in štiriletnim programom?

Razlik je več, trajanje šolanja, obseg praktičnega izobraževanja, zaključek izobraževanja … Več o tem lahko prebereš pri posameznih programih.

  1. Kako zaključim šolanje?

Če se vpišeš v triletni program, zaključiš šolanje z zaključnim izpitom, ki je sestavljen iz slovenskega jezika in praktičnega dela. Po končanem štiriletnem izobraževanju pa opravljaš poklicno maturo iz štirih predmetov, kjer je obvezna slovenščina, med matematiko in tujim jezikom lahko izbiraš, opravljaš še strokovni predmet in seminarsko nalogo ali storitev z zagovorom.

  1. Koliko dijakov opravi poklicno maturo?

Na splošno lahko rečemo, da smo z uspehom na poklicni maturi zelo zadovoljni, saj v povprečju, že v spomladanskem roku maturo opravi, več kot 90% dijakov.

  1. Ali moram za srednjo šolo imeti kakšno predznanje?

Ko uspešno zaključiš osnovnošolsko izobraževanje, to zadostuje, da se lahko vpišeš v srednjo šolo. Drugega predznanja ne potrebuješ.