Rapored  pisnega in ustnega dela  popravnih izpitov za dijake in občane v junijskem roku v šolskem letu 2020/2021 se nahaja v tej datoteki POPRAVNI JUNIJ 2020_2021.pdf