ŠMK

ŠOLSKA MATURITETNA KOMISIJA

V šolskem letu 2020/21 je sestava šolske maturitetne komisije naslednja:

Predsednik: Rajko Fajt, univ. dipl. inž.

Namestnik: Leonida Arsić, prof.

Tajnica: Nina Kokol, prof.

Član: Damijan Samojlenko, prof.

Član: Zoltan Sep, prof.

Član: Sandi Rihtarič, univ, dipl. inž.