PRIHODNOST

Po končani poklicni maturi se lahko izobražujete na višješolskih ali visokošolskih programih. Z dodatnim maturitetnim predmetom pa lahko nadaljujete  šolanje v svoji smeri tudi na univerzitetnih smereh. Glede na to, da podjetjem v naši okolici »kronično« primanjkuje tehničnih kadrov, z zaposlitvijo najbrž ne boste imeli težav.